Archive for Category: Projekty unijne

Myślę, więc jestem

Porozumienie podpisały gminy Warta, Błaszki, Dobra, Sieradz, Pęczniew, Wróblew, Goszczanów, Byczyna, Burzenin, Brzeźnio, Brudzew...

Wszystko zaczyna się od marzeń

Projekt współfinansowany przezUnię Europejską ześrodków Europejskiego Funduszu Społecznego wramach działania 2.1 „Zwiększanie dostępu doedukacji...

Wszystko zaczyna się od marzeń

Projekt współfinansowany przezUnię Europejską ześrodków Europejskiego Funduszu Społecznego wramach działania 2.1 „Zwiększanie dostępu doedukacji...

Skip to content